Zebra a politik

Jak jsme tak včera cestovali autem, viděla jsem nově nalinkované čáry na budějovickém obchvatu. Večer mi kolem toho něco napadlo…
Jsou všude a jsou potřebné. Je udivující, že pouhé bílé čáry na vozovce dokáží usměrnit proudy aut jen tím, že svou přítomností a tvarem něco konkrétního vyjadřují. Informace, příkazy i zákazy každý rozumný člověk vnímá jako potřebné pro život. Mnohdy i pro holý život. Patří do naší současnosti, jsou důležité.
A teď si vezměte situaci, že napadne sníh. Náhle se situace výrazně mění. Ony tam zůstaly, jen nejsou vidět. Jejich funkci přebírají jiné informační zdroje. Myslelo se na to, aby při jejich dočasném zmizení pod sněhem nedošlo k nehodám. Jsou rozumně nahrazeny.
On ten napadlý sníh mi přijde jako politik. Věci nějak fungují a časem se jejich užitečnost mění. Nastane čas jejich změny. Hledají se možnosti a informace, jak stav zmodernizovat, dát ho do dobových souvislostí. Řada odborníků stav pojmenuje, řeší a vyřeší. A zde nastává důležitost politika. Má dát svůj hlas věcem rozumným, promyšleným a zformulovaným. Celá věc je závislá na člověku, který má pravomoc svým hlasem věc uvést do života nebo ji také shodit pod stůl. Ve volbách nám kandidáti předkládají svoje vize, nabízejí rozumnou aktivitu, přesvědčují nás o schopnosti vnímat dobu a věci, souvislosti. A také odvahu věci měnit. Mnohdy pomůže lobbing, osvětlí celou věc nebo ji také může zmanipulovat k prospěchu vlastnímu, k neprospěchu obecnému. A v tom to celé vidím já.
Nějaká situace si žádala řešení. Sešli se odborníci a nějak rozhodli. Jsou přesvědčeni a z praxe poučeni, že to bude fungovat, případně jinde se to už osvědčilo. To je ta nakreslená čára na vozovce, tedy zebra. V plánech čeká na zhodnocení politika, aby se pomocí bílých čar něco usměrnilo, něco pomohlo nové situaci. To je ta viditelná zebra. Už předtím prošla inovací, je na svém místě a mohla by sloužit.
Teď přichází politik, aby jim svým místem mezi zákonodárci vdechl život. Pravidla jsou stanovena, účel ověřen, bílé čáry jsou na svém místě. Vůle člověka-politika může auta poslat po jasných čarách, nebo také jako sníh jejich existenci zamlžit, zastřít, znemožnit. Není výmluvou, že jeden zmůže jen málo. Jeden zlobovaný projev může pomáhat i škodit. Žijeme v době živých přenosů ze sněmovny, kde se někteří politici pěkně odhalí. Připadá mi, že je to doba spíš těch zájmových skupin (sdělovací prostředky vítají každou senzaci), které formují politiky k prosazení úzkých zištných zájmů za pomoci bílých obálek. Už na obrazovkách nevidíme odvahu jiných, kteří jsou poučení a fandí pokroku a prospěchu všech. Na ty se šijí aféry, aby je hrozba veřejného potupení v přímém přenosu odradila z ohlídání dobrých záměrů.
A stejně si myslím, že dobrých lidí ve sněmovně nebo v senátu je většina. Jen tak nevykřikují u pultíků, neukazují prostředníčky. Jako všude. To by nebylo možné žit s vírou v pokrok. Jen je obrazovky tak nepropagují. V dnešní době je atraktivní mít nejnovější zprávy o největších pohromách, potocích krve, odložených novorozencích. Ale jsou i mravenečkové, kteří svou prací posunují věci dopředu, hlídají náš společný prospěch. Spolek takových mravných dělníků práva nám umožní mít dobře viditelné bílé linky, vedoucí nás dobrým a bezpečným směrem. Vím, že ohrožující sníh odejde jako špatní politici. Čitelné a dobře promyšlené zákony nás přece jen povedou dopředu. Jako dobré zebry na správných místech…