Co by se stalo, kdyby se stalo

Tuším Jiří Žáček napsal úvahu o tom, co by zbylo lidstvu, kdyby shořelo nebo byly zničeny všechny psané, tištěné a jiné zdroje poznání a lidstvu do vínku zbylo jen to, co zůstalo po procesu učení v hlavách středoškoláků. Napadlo mě, jaký by byl svět, kdyby lidi přišli o elektřinu…
Představte si, že by najednou zmizela elektřina. Náhle by byly k nepotřebě všechny stroje a přístroje, závislé a poháněné elektřinou. Nebyla by ropa, nefungovaly elektrárny, ani ty atomové, protože jsou vesměs závislé na připojení na elektřinu. Prostě hluché a mrtvé by byly všechny stroje, přístroje a nástroje. V to se počítají i média, časové znamení, veškerá doprava, obchod, topení i chlazení, osvětlení…
Je možné a já to nevím, že jsou nějaké záložní zdroje pro výrobu elektřiny, ale ty by asi bez dalších médií dlouho nevydržely. Nabízí se energie z atomu, vody, vzduchu, bioplynové stanice, tepelné elektrárny a tak. Ten zdroj – dobře, je schopen vyrobit elektřinu, ale musí ji něco měřit, usměrńovat, detekovat, přepravit. Elektřina vedle atomového bloku nám není nic platná. Stejně by se časem zastavil celý proces, protože atomovou reakci je třeba řídit. Větrné motory, vodní elektrárny – všude potřebujeme regulaci, rozvod a tak. A co by to znamenalo pro nás doma?
Zřejmě by se velmi rychle zastavil veškerý život. Zásobování, doprava, informace, obsluha domácích spotřebičů, doprava a obchod, celý zpracovatelský a zemědělský provoz. Určitě rychleji ve městech a aglomeracích než na venkově. Uvědomili jste si někdy, co všechno v domácnosti máte na elektřinu?
Prvotně jsem uvažovala o tom, kolik domácích spotřebičů živíme elektřinou úplně zbytečně při pohotovostním režimu. Kolik nás stojí zbytečně živit kontrolky. Kolik spotřebují displeje, na které se po celé hodiny nebo dny nikdo nepodívá. Elektrické budíky a hodiny, na které se podíváme třeba jen jednou denně. Elektrické fotorámečky, které svítí celé dny a týdny, než na nich spočine oko návštěvy. Hodinky, el. diáře, kalkulačky a celá plejáda drobných spotřebičů, živených bateriemi. Kolik nás vlastně zbytečně stojí pokrok a rozmařilost a bezmyšlenkovité užívání výdobytků techniky a moderního životního stylu. Nakolik jsme otroky reklamy a všech dohazovačů a přesvědčovačů, žijících z podpory výrobců těchto žroutů elektřiny. Z toho mi vyplývá – kolik nás všechny stojí nemyslet, neuvědomovat si souvislosti a fakta?
Počítám, že nejdražší lidský pohyb je pohyb ruky, řízený poučeným mozkem. Dobrými informacemi řízený mozek tu ruku natáhne a ta ruka vypne knoflík, tlačítko, čudlík. Mozek si uvědomí zbytečně unikající energii a pošle ruku k nejlacinějšímu pohybu s největším účinkem. Nechte si prosím projít hlavou, kde všude vám svítí zelené jedovaté světélko, a přitom zbytečně. Vypnutí přístrojů nebo vytažení šňůr ze sítě by ušetřilo řadu elektráren. Chce to ovšem uvědomit si, co to v souhrnu znamená.
My na venkově jsme blíže přírodě, jsme taky blíž nejprostším a praktickým zdrojům pohybu. Ještě mnohdy ze setrvačnosti používáme natahovací hodiny a hodinky, ruční mlýnky na kávu a cokoliv, kladky, ruční čerpadla a pumpy na vodu. Zubové drtiče na kosti, mlýnky na obilí, secí strojky. Jezdíme na bicyklu, náklady přepravíme v kolečku či na trakači, odneseme v uzlu na zádech. Nepotřebujeme štípačky dřeva, ale rozštípáme kuláče klátem a klíny, palicí, nasekáme sekerkou. Sečeme kosou a srpem, „vertikutátorujeme“ trávník hráběmi, plevel trháme rukama, zalíváme konvemi při zdravé chůzi na zahradu. Potraviny si vypěstujeme nebo směníme se sousedkami (když už si nepůjčujeme) za dodání energie shrbených zad nad záhony, zvířata živíme rostlinnou potravou zelenou nebo sušenou na seno. Nudle si vyválíme a pořežeme nožem. Jsou další sta a tisíce věcí, které nám bez dodání umělých energií zajistí v nouzi a v případě potřeby život.
I to všechno si musíme uvědomit, když strategicky uvažujeme o energiích. Jde o to připustit si, že v posledních desetiletích jsme opustili užívání mnoha věcí, ověřených staletími. V městě s lidmi média a reklamy manipulují snadněji, těží hlavně ze dvou věcí. Tam jsme většinou plně závislí na přísunu zdrojů a služeb při dobré zaměstnanosti lidí, na venkově jsme mnohdy téměř soběstační, ale více podléháme reklamnímu přesvědčování o nutnosti vyrovnat se životu ve městě. A za druhé – rádi slyšíme na argumenty, co všechno MUSÍME mít, abychom moderně žili.
Vidím to tak, že je to vlastně obráceně. Reklamní agentury jsou motivované ziskem a aby si lidé v reklamě moderně žili a hodně měli, musí nás přesvědčovat a přesvědčit, abychom opustili prosté návyky života. Abychom nakupovali a zaplnili si byty a domy a mozky pocitem nutnosti mít ty nadstandardní předměty. V tom vidím princip nadspotřeby. Spotřebou žijeme a to ostatní je „nad“ – většinou věci, za které máme alternativy léty prověřené. Jenže všude vidíme barevně, jak „to nové“ mile vrčí, kolik motorečků v křesle „hubne za nás, můžeme jíst všechno a kolik chceme“. Ale pozor – pokud si to přiznáme, dodané „nad“ nám vytáhne peníze a ubere pohyb. Máme leckde v koutě nebo na půdě a ve sklepě řadu přístrojů, které nepomohly, jsou složité nebo poruchové – a stejně se vrátíme ke kořenům. Teprve potom začneme vnímat, co potřebujeme pro život. Začneme vnímat, že čeští muži a turecké ženy jsou nejtlustší…
To všechno a mnohé další věci mi prošly hlavou při uvažování nad tím, co by bylo, kdyby se stalo a najednou nebyla elektřina. Přežili by ti připravenější. Nebo je to jinak?