Nechte nás žít!

Téma Rasismus bych trošku obměnila do roviny „Důchodci vlastně okrádají společnost“, což se mi jeví také jako určitá forma rasismu, morální znevýhodňování skupiny důchodců proti mladým…
Jsem mladodůchodkyně. Občas slyším polemiky na téma „Staří nás okrádají o naše lepší příští“. V podtextu slyším úvahy dnešních mladých o tom, že důchodci zaviňují vyprazdňování státní pokladny o své důchody, mladí pracující je musí živit a nebude zbývat na jejich vlastní zabezpečení na stáří.
Kdo takto uvažujete, uvědomte si, že jsme celý život pracovali a i teď musíme žít dál. Kdo takto mluví, vlastně šíří poplašnou zprávu. My teď sice nevyděláváme, ale většina z nás byli prarodiči, rodiči a svůj přínos pro společnost jsme viděli také v tom, že jsme si dovolili mít děti, mimo práci, jež přímo tvořila hodnoty. A nejen to – společně jsme věnovali velkou porci svého času „Akcím Z“ pro vybudování infrastruktury společných staveb. Byla jiná doba, jiné hodnoty nám předkládali, o potřebnosti naší dobrovolné práce se nediskutovalo, bylo to třeba.
My nemůžeme za to, že ještě žijeme, ani to není žádná výsada. Ani vy mladí nemůžete za to, že jste se narodili, ani u vás to není výsada. Musíme žít a žít vedle sebe. My zase musíme pochopit váš pohled na problematiku důchodců. Vy jste mladí a mohli byste užívat dobrodiní našich zkušeností. I v dnešní době jsou oblasti, ve kterých se hodnoty nezměnily, neznehodnotilo se všechno, co bylo.
Je doba nesnadná, dá se pochopit, že hodnocení života prizmatem peněz je vám vkládáno jako to nejdůležitější. Ale ani vy jste od nás nedostali nejlepší vklad zanedbáním výuky k ekonomickému myšlení. V době internetu můžete lépe chápat a být vedeni k samostudiu ekonomických zákonů, k získávání poznatků, jež vám objasní, co doba obnáší. Pochopení doby je teď na vás v daleko větší míře. Učte se chápat život ve všech souvislostech. Potom určitě pochopíte i naši úlohu ve společnosti.
Nechte nás žít. Na vás je uvažovat, jak naši přítomnost využít. I my se učíme žít v nové době. Vždycky je výhodnější vstřícná spolupráce než odmítání a nepochopení. Pro všechny.
Kitty