Výřezový rok

Rok 2011 bude pro mě rokem vyřezávání náletů a remízků v okolí naší vsi…

V letošní zimě bylo hodně dlouho málo sněhu a získala jsem zkušenost, že se při takovém počasí vrhnou síly podniků i majitelů pozemků na kultivaci dřevin. Umrzlý terén dovolí vstup na mnohdy podmáčené nebo jinak nepřístupné části remízků. Zimní doba dovolí také využít lidskou sílu zemědělců na práce, které se v létě pro zaneprázdnění lidí nestíhají dělat.

Při našich cestách do města vidím letos masivní vyřezávání starých stromů podle silnic. V zimním období je to možné dělat vzhledem k vegetačnímu období, kdy stromy i náletové dřeviny odpočívají. Celé kilometry silnic přišly o staré ovocné stromy. Ty, které zůstaly, silničáři ořezávají. To asi proto, aby nebránily provozu náklaďáků na silnici a zemědělských strojů ze strany přilehlých polí. Byla bych ráda, kdyby se ponechané stromy dočkaly i masivního prořezání korun, ale to už bych asi chtěla hodně. Nikdy ještě nebyla kultivace porostů tak masívní (ale to je jen z mého pohledu). Na mezích u silnic stojí u hromad větví štěpkovače a přímo tam štěpkují odpadové dřevo na připojené vlečky. Je to moudré. I takový odpad se dá využít. Dovedu si představit, že je o něj rvačka. Asi je možné ho prodat do biostanic, na kompostování i jako surovinu na topení. Tomu opravdu tleskám. Je vidět, že zahraniční zkušenosti z dávných dob v zahraničí palivová a surovinová krize dovolila uznat za potřebné i pro naši zem.

Při procházkách s novým psíkem pozoruju postupnou očistu léta netknutých remízků s náletovými dřevinami v našem okolí. Zmizely přestárlé ovocné stromy a trní na dvou terasách mezi zálivy polí. Už mám dostatek fotek s dokumentací původního a dnešního stavu. Po dokončení celé akce je sem hodím. Z původního neprostupného porostu „trní“ jsou dvě rovinky. Od předvčerejška se na vyřezaných plochách původní cesty a louky ohýbají sazečka a sazeč, kteří sázejí pod motyku krátké kolíčky příštích stromů. Majitel odváží vyřezané silné větve a kmeny stromů. S napětím pozoruju, že odvézt tohle dřevo je docela kumšt. Musí být dostatečně umrzlo, aby po zoraném poli mohl jet traktůrek s vlečkou plnou dřevěného odpadu. Pokud se snaží odvážet dřevo po poledni, kdy povrch rozmrzne, je zle. To potom volá SOS a musí mu pomoci velký traktor. Druhý den je na poli Vysočiny vidět v zaříznutých hlubokých kolejích voda. Všechno má svůj čas.

Na uvolněných částech „trní“ a bývalého mrchoviště porostou asi kanadské topoly. Nestačila jsem se zeptat, ale doba velí pěstovat na takových neprodukčních plochách rychle rostoucí dřeviny buď ke spálení nebo do biostanic. Část původních remízků zůstala a včera už jsem slyšela radostné hlasy příštích ptačích obyvatel. Svoji příležitost k hnízdění neztratili, budou zde mít i potřebný klid. Kultivace této plochy umožnila odvézt i dost velkou skládku a všechno, co se za léta zarůstání „dostalo“ do zdejšího „trní“. Zapomenutá krajina omládla a zkrásněla. Ptačí obyvatelé odtud nezmizí, spárkatá ani pernatá zvěř zde svůj domov úplně neztratí. Nevím, jestli to je záměr ponechat část remízků na další roky. To, co zůstalo, stačí podle mě přírodě k užitku. Moudří hospodáři chrání úkryty. Nebo je to jinak? Pro letošní rok to pro ně není důležité…

Tuto úvahu píšu pro moji informaci pro další léta. Nejen pro mě. Řada mých čtenářů se po uveřejnění některého článku ze života na venkově ptá. Na řadu věcí se ptám i já tak jak nastávají. Přece jenom už je málo pamětníků a je třeba se ptát i na očividné maličkosti. Aby člověk-náplava poznal systém. Proč se nějaké věci dějí, jaký mají průběh a jaký význam. A taky pro lidi z města, jimž je řada věcí v mých článcích neznámá.

Dění v přírodě má svoji logiku. I vyřezání remízků a jejich proměna na produkci nějaké dřeviny má logiku. Určitě to majitelé nedělají proto, že se mi projasnění části okolí líbí, že je možné odvézt skládku, že tam najednou můžu vstoupit při trénování nového psíka. Máme tam potřebný klid a můžu pozorovat probouzející se jarní přírodu. Tu mění nejen roční doba, ale i okolnosti, ekonomika a potřebnost. Léta tento prostor nikomu nechyběl. Nedávno také proběhla digitalizace katastru pozemků. I to možná zviditelnilo tento prostor pro úvahy o využití. Všechno zlé je pro něco dobré!

Kitty