Vrzzzz! Vrzzzz!

Teď zase trošku vzpomínání ze soudku humoru.V dobré náladě jsme se sestrou u nás na návštěvě vzpomínaly na různé „humorné příhody z natáčení“, jak se teď moderně říká. Vyplula i vzpomínka na jedno cestování ve vlaku…

Z naší rodiny jsme byli nejmíň tři mlaďoši a jeli jsme v uzavřeném kupé. Proti mně seděla sestra a jinde bratr mezi dalšími cestujícími. Já holka při těle jsem seděla na vyglajdaném sedadle a četla jsem si. Po chvíli se začal v kupé ozývat zvláštní zvuk. Takové jako „upšouknutí“ a nebo taky ostré vrznutí. Začali jsme nenápadně pátrat po zdroji zvuku. Až jsme přišli na to, že ho vydávám já. Tedy ne to voňavé nadělení, to zrovna ne. Bylo to to ostré vrznutí. Sedadlo totiž zvláštně vrznulo při každém mém pohybu. A ne při každém, proto jsme to neodhalili hned. Každého z nás napadlo, že si někdo ulevil – ten druhý.Překvapený Předtím, když jsme ještě hledali příčinu, jsme se polohlasem domlouvali, že jako „já ne, to někdo jiný.“ Všimli jsme si kradmých pohledů ostatních, kteří taky hledali. Když jsme odhalili příčinu, začali jsme se pro sebe usmívat a pak už jsme dusili smích. Až se to nedalo zadržet a vyprskli jsme smíchem. Ke smíchu to nutilo i všechny ostatní. Pár záchvatů jsme přestáli a snažili se vzápětí utišit. Ale fakt to nešlo. Při každém dalším pohybu zase – ostré „vrzzz!“ Když jsem to pochopila, v dalším záchvatu chechtotu jsem vypadla z kupé ven na chodbičku. Po chvíli, už klidná, jsem se vrátila. Bylo tam ticho a pohoda. Oči všech se snažily se na mě nedívat. Ale jen do chvíle, než jsem opatrně dosedla (spíš dopadla jak závory) na proradné sedadlo. Zase ryčné vrznutí a to už se nedalo vydržet. V záchvatu smíchu jsme se zlomili všichni v kupé!Mrkající

Pak už jsme svým bránicím povolili.Smějící se Celé kupé až do cíle naší cesty se ozývalo smíchem. Jak to tak bývá, podobnými humornými příhodami přispěli i ostatní cestující. Někdy se to tak zadaří.

Dnes se loučí usměvavě vzpomínající Kitty