U nás v…

Chtěla jsem vlastně psát: „U nás v Kocourkově“…

Ale pak jsem si to rozmyslela. Proč by malá vesnička měla slout coby Kocourkov. Kočičáků je zde dost, literární význam sousloví je ale jiný. Zde to snad tak nebude. I když – kdo ví?Nerozhodný

Už je okolo měsíce, kdy u nás zazvonily děti ve žlutých tričkách v doprovodu dospělého a požádaly o podporu pro akci „Život umění Dešov“. Nabízely magnetky, kus po 40 korunách. Nechala jsem si vysvětlit účel akce a prostudovala magnetku, nerada bych naletěla. Usoudila jsem, že podpora pro školní nebo školičkářské kulturní akce v naší obci je potřebná. Vzala jsem dvě, na charitu slyším. V dnešní době dělat kulturu – víme, jak to vypadá. Pro dobrý účel ráda pustím chlup.Mrkající

To ale neměl být konec. Za pár dní jsem se doslechla, že po dědině chodily děti a vybíraly na akci, která asi bude tunelem. Nechala jsem si podrobně vysvětlit, co znalí usoudili. V ten moment kolem našich oken procházel maník, který byl taky s těmi dětmi. Mžikem jsem byla pár kroků za ním a mínila se dopídit informací z první ruky. Prý organizátor celé akce se schovává, není k dosažení, protože je pořád mimo. Teď se dalo předpokládat, že se bude ve „dvoře“ něco dít a třeba tam získám kýžené informace přímo od zdroje.

Měla jsem štěstí. Na poslední chvíli jsem došla ke dvojici, která schovávala prádlo do domu a jasně měla namířeno k osobáku, který už měl otevřené dveře. Oslovila jsem muže, představila se a optala se, jestli ví něco o předmětné akci. A že bych měla zájem, aby mi přesně vysvětlil, co jsem to vlastně podpořila. Slušně se mi představil a s papíry v ruce, evidentně ve spěchu, začal vysvětlovat. Prý to není podpora kultury přímo ve školských zařízeních v obci. Vše prý souvisí s totálním bouráním budov ve „dvoře“, který dříve tvořily asi čtyři budovy v jedné frontě. Koupil je kupec a vyboural vše zděné včetně střech tak, že z každého domu zůstala jen jedna vysoká nezajištěná zeď. Všechny teď tvoří souvislou zeď, uzavírající dvůr. Materiál je pryč, zůstalo jen rumisko a plevel. Z kamenů zde vyrostly „vysoké záhony“: kamennými zídkami ohraničené jeden metr vysoké rozměrné záhony se základem skalky a pár rostlinami dýní, cibule a další zeleninou. Docela zajímavé útvary.

To mě ovšem teď nezajímalo. Ptala jsem se dál: kdo jsou, kdo o té akci ví, co s ní má obec, jak o všem míní organizátoři informovat zdejší občany a tak. Štíhlý slušný muž se vyjádřil v tom smyslu, že vše bude vysvětlovat občanům na veřejné schůzi obce. Namítla jsem, že tam velká účast nebývá a nevyřeší to podání zasvěcené informace lidem. Na otázku, k čemu oni použijí vybrané peníze a co je účelem akce, jsem dostala vysvětlení. Že se vybíralo na jakousi zálohu pro velkou akci, protože to bude dotovat EU a nějakou částku musí dodat organizátoři. Vybralo se málo, občané prý se do toho nehrnou. Vybírá se snad pořád i v okolních obcích. Má jít o nějaké jakoby letní umělecké nebo řemeslné aktivity, kde by se účastnili lidé z celé republiky i ze zahraničí. Zřejmě typu letní keramické školy, filmařského sympozia nebo kovářských setkání. K tomu zakoupili pozemek budov dvora, vybourali ho a hodlají zde postavit zázemí pro tyto aktivity hlavně pro mladé. Předávám, jak mi bylo vysvětlováno a jak jsem to pochopila. Organizátoři mají ještě další akce, jako je školka v Jihlavě a další. Naše akce je ve stádiu plánů a obhajoby projektu, bude na ni žádána dotace EU ve výši 15 milionů, u nás dětmi vybíraná částka prý půjde na spoluúčast. Majitelé tolik peněz do začátku nemají, proto tahle forma. Tolik o záměru.

Jednoznačně jsem mu tehdy řekla, že vše budu sledovat a pokud mi všechno dobře vysvětlí, napíšu o tom na svém blogu. Vím, že můj blog místní dost čtou a snad vysvětlení pochopí. Kdo nepůjde na onu schůzi obce, může čerpat informace prostřednictvím mého blogu. Dala jsem mu termín měsíc, ať si udělá čas, řekla kde bydlím a že ho čekám s argumenty. Čas skoro vypršel, nikdo nepřišel. Proto vznikl tento článek. Podrobného vysvětlení jsem se nedočkala. Evidentně dost spěchal, jedou prý na schůzku kolem té jihlavské školky.Nerozhodný Čekám dodnes. Dnes nebo zítra ještě udělám pokus se zviditelnit a upomenout na slib. Chci opravdu vědět, koho podpoří moje korunky.

Doufám upřímně, že organizátora schrastím a článek bude pokračovat nebo udělám další se zpřesněním dnešního povídání. Byla bych ráda, kdyby záměr byl od počátku dobrý, uskutečnění reálné a účel rozumný. Na galaprojekty v „mrtvém území“ na rozhraní dvou vysočinských okresů moc nesázím. I když zase: je zde klid, místo klidné a osamělé, není do něho vidět. Jen doufám, že nevznikne nějaká pěstírna konopí nebo zázemí pro výrobu „značkových“ podloudných oděvů a botů.Křičící

Článek vyznívá jakoby pesimisticky. To proto, abych napružila organizátory a nakonec se dozvěděla, jak to je a co skutečně jednou uvidím. Trochu života a mlaďochů bych uvítala. Hlavně, aby celá akce měla smysl a byla přínosná pro nás i pro zvané umělce. Či vlastně koho zde máme očekávat, kdo by zde trávil své letní studentské měsíce zájmovou nebo uměleckou činností. Známost se známými – co by za to i větší obec dala. Dočkáme se?

Kitty