Co dělá dobrého doktora?

Našla jsem zajímavý článek, který se týká hodně důležité oblasti našeho života. Je z ledna 1998 v Readers Digest Výběr, strany 27 až 31. Na své aktuálnosti podle mě v čase neztrácí nic. I když je primárně z Německa…Autorkou je německá lékařka a spisovatelka. Na začátek ocituji z článku krátký úvod:

„“Paní H. trpěla bolestmi v paži. Jakmile ortopédovi sdělila, kde ji bolí, posadil ji bez vysvětlení před nějaký přístroj a zmizel. Neurolog ji ani nevyslechl do konce, něco si zapsal do její karty a beze slova jí podal předpis. Ani internista se s ní moc nebavil a hned ji poslal na různá vyšetření, po kterých jí stručně sdělil, že se nic nenašlo.
Když mi to paní H. líčila, byla jsem trochu v rozpacích, protože jako její praktická lékařka jsem ji ke vše těm odborníkům poslala já. Byli to ti nejlepší a nejzkušenější z našeho obvodu. Paní H. však dospěla k jinému názoru.
„Víte, paní doktorko, svůj obor jistě ovládají, ale podle mě to nejsou dobří doktoři!“
Takže… co vlastně dělá dobrého doktora?““

Článek dále pokračuje (pořád z německého prostředí) – uvádím z obsahu: podle výzkumu Freiburské univerzity by většina pacientů byla ráda, kdyby existovaly nějaké dostupné informace o kvalitě jejich lékařů (léčebné metody a jejich úspěšnost). Podávání takových informací profesionální statut německým lékařům zakazuje.
Znamená to tedy, že pacienti, kteří se chtějí dozvědět o svých lékařích víc, musejí tápat ve tmě? Určitě ne. Nesmějí se však nechat zmást elegantním prostředím nebo ultramoderním technickým vybavením ordinace. Existuje několik kritérií, které může posoudit i laik.

Nejdůležitější je pacient
Lékař nikdy nesmí ztrácet ze zřetele pacientovy subjektivní potíže a měl by také projevit pochopení pro jeho obavy… Máte-li už v čekárně pocit, že jste tu tak trochu na obtíž, jděte raději k jinému lékaři. Způsob, jakým se chovají zdravotní sestry, totiž odráží přístup lékaře k pacientovi. A dává-li před rozhovorem s vámi přednost telefonátům nebo organizaci své práce, nejspíš už ztratil ze zřetele „lidský faktor“… Jenom proto, že vám říkají „pacient“, byste se neměli cítit jako prosebníci.

Udělat si čas
Téměř všichni pacienti by přivítali, kdyby na ně měl doktor víc času. V Německu ale lékař věnuje velké většině pacientů průměrně nanejvýš 12 minut, což znamená, že „odbaví“ dvakrát více nemocných než například jeho americký kolega… Žádný doktor nemá tak málo času, aby pacienti museli na prohlídku čekat do pasu nazí. Žádný dobrý gynekolog nepozdraví svou pacientku, teprve když leží svlečená na lehátku. Žádná žena by po mamografickém vyšetření neměla přijít k lékaři, kterého většinou nezná, s odkrytou hrudí… Lékaři, kteří si myslí, že tímto způsobem ušetří čas, snad umějí dobře kalkulovat, ale o duších svých pacientů nemají ponětí. Nehledě na to, že vyšetření v uvolněné atmosféře je důkladnější a přináší lepší výsledky.

Pýcha musí stranou
Praktický lékař nemůže mít přehled o všech oblastech medicíny… Podle ankety z Hamburku si 94 % dotázaných přeje, „aby jejich lékaři uznali hranice své odbornosti, posílali je ke svým kolegům-specialistům a spolupracovali s nimi“… V případě velmi vážné choroby – například rakoviny – je přece konzultace s dalším odborníkem před konečným rozhodnutím nezbytná. Vždyť léčba představuje pro pacienta obrovskou zátěž a má často velmi nepříjemné vedlejší účinky. A co víc – mnohdy jde přece o život.

Předpis není všechno
„Důkladný rozhovor místo pilulek“ – to by měla být zásada dobrého doktora… Jakmile lékař sáhne po bločku s předpisy, ještě než jste stačili popsat všechny své potíže, měl by ve vás vzbudit nedůvěru. Ne každý problém lze přece vyřešit jen předpisem na lék… Dobrý lékař vás ovšem také nepošle na maraton rozličných vyšetření, sotva si mu postěžujete na bolesti břicha…

Pacient jako partner
… lékaři by měli být schopni podívat se na svůj způsob léčby kritickýma očima. Otevřeně by s vámi měli prodiskutovat nejen výhody, ale i nevýhody zvolené cesty a připustit také možnost neúspěchu… Dobří doktoři přitom neberou vaše pochyby jako osobní urážku a ani skeptické otázky je nevyvedou z míry. Odpovídají-li vám sebejistě a arogantně, svědčí to spíš o jejich nejistotě. Věty typu „Nechte to laskavě na mně!“ by doktor neměl vůbec vyslovit… Dobrý doktor umí svůj léčebný postup vysvětlit – a to i laikovi. Jestliže vám naznačí, že „tomu prostě nemůžete rozumět“, jste na špatné adrese. To platí i v případě, že se uchýlí k výhružkám: „Buď uděláte, co vám říkám, nebo je s vámi zítra konec.“… Dobrý doktor vám nedá injekci, aniž vám předtím sdělí, k čemu je…

Léčba, a nikoli „odbavování pacientů“
Člověk si při odborných vyšetřeních… připadá jako součástka na výrobním pásu. Hromadná vyšetření je možné organizovat přijatelně… Najdou se i pozitivní příklady. Mladá žena, která neměla o dnešní přetechnizované době zrovna nejlepší mínění, se musela podrobit mamografické prohlídce. Čekala jsem, že si mi bude stěžovat, protože u mamografu se pacientky střídají jedna za druhou…K mému překvapení byla nadšená: „Představte si, v každé čekárně jsem si mohla přečíst, co mě čeká dál. Informační letáky ležely v každé kabině. A to nejdůležitější: bylo tam napsáno, že se každá pacientka po vyšetření sejde s doktorem, který zodpoví všechny její otázky. Hned jsem se přestala tolik bát.“… Lékaři by měli zbavit pacienta zbytečných obav a pokládat ho při léčbě za rovnocenného partnera.

Shrnutí
* registrace u lékaře není povinná, můžete ji provést až tehdy, když přijdete do ordinace s potížemi

* lékaře můžete podle současných zákonů změnit jednou za tři měsíce

* lékař, u kterého se zaregistrujete, musí zajistit i návštěvy u vás doma (míněno v německém prostředí- moje poznámka).

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Ještě znovu připomínám, že článek s údaji je z roku 1998. A z německého prostředí. Jak je to teď u nás byste měli vědět sami a pokud to nevíte přesně, pohledejte ve zdrojích.

A moje poslední rozvitá věta k tématu:

– psychologické postřehy o roli lékaře a pacienta platí či měly by platit i dnes a i u nás. Nechte si to projít hlavou a nenechte se odbýt. Dnes pacient je tím, kdo platí. To „platí“ míním tak, že za naše dobré vyšetření lékař dostane děngi od zdravotní pojišťovny. Kdo je špatným lékařem, nedostane za mne úhradu, když ho odmítnu. Odejdu a nedostane ani těch 30 kaček. Jen ti nejhorší jsou schopni se hrdlit o „svých“ 30 korun. Takový získá tak negativní reklamu, že si už neškrtne. Ani v dnešní době. Na to vemte jed.
Trošku jiné je to s „konečným řešením problému“. Za naše léčení platíme pořád. Po vyléčení už nás pak ani dobrý doktor neuvidí. Nepěstují si nás špatní doktoři jako křeny? Ale to už je jiná otázka.

Nedejme se!Smějící se

Kitty