Těším se

Dnes ráno mi přistála v příloze mejlu nádherná PPSka…Krásné obrazy mne coby staruchu nabádaly, že vlastně ve vysokém věku jsem šťastná žena. Postupně mi bylo „vypočítáváno“, čeho všeho nešťastného jsem se postupem doby zbyla, co odešlo bez následků a že teď už si umím uvědomit, že jsem ta šťastná žena. Vlastně, kdyby mi to ty barevné jemné obrazy nepředestřely, neuvědomila bych si to.Plačící

Jsou i hluboké brázdy v mém životě. Nikdo se nevyhneme ztrátě milých lidí ani příslušníků rodiny. Ať lidských či živočišných. Časem přijdou slabé chvíle smutku a vzpomínání, k tomu je listopad přímo předurčený. I tyto bolestné hroty čas otupí. Život mě taky různě převracel a dával zažít i nepříjemné věci. Poučila jsem se, to špatné se jaksi ponořilo do podvědomí. Něco i do nevědomí. I to mi dnešní obrazy a moudrá slova připoměly.

Jsem zorientovaná. Už vím a bylo mi pojmenováno, jak je ptřebné se ještě na něco těšit. Teď už si budu všímat, na co všechno se to můžu těšit. Zkusím zmapovat, co k těšení mám na repertoáru.

Většina žen se chlubí tím, že daly státu pokračování svého rodu. Já tu zkušenost nemám. Vdávala jsem se pozdě a už mám jednu zkušenost od manžela. Děti, narozené starým rodičům, nebývají šťastné. On šťastný nebyl a tak jsem si vysvětlila, že nechci přivést na svět nešťastného člověka. A je to. Proto jsem se naučila hledat další stránky, jak být platná bez výčitek z této oblasti.

Těší mě, že jsem platná své rodině. Starám se o své zdraví a zajímá mě i to, jak jsou na tom druzí (k tomu si představte virtuální obrázek rozesmátého aktivního důchodce s rozesmátou vitální důchodkyní na kole v reklamě na Geriavit Pharmaton)

Těším se z toho, jak jsem si zvykla na dědině žít (s obrázkem pekelné lavičky, kde klapou papulkama místní vševědoucí stařenky)

Těší mě, s jakým dobrým člověkem jsme si vzájemně zbyli a jak nám to ladí. I když mi zakazuje psát o něm, ve všem psaní na blog prosvítá můj respekt k němu a nás obou vzájemně (bez ilustrace, z tak vážného poznání si legraci nedělám)

Těší mě, že jsem našla možnost realizovat přebytky mé energie na blogu. Našla jsem tak hodně přátel, které bych si při způsobu života na venkově nikdy nenašla. A jak se těším na šťavnaté srdečné komentáře (připomeňte si obrázek šíleně řádící blogerky u počítače)

Těší mě úspěch v loňském razantním snížení nadváhy. Lehčeji jsem letos snášela výměnu druhého kolena a můžu dávat na blog fotky macatých bajadér bez pocitu ponížení (ty sem nadšeně práskám, i když se možná každému nelíbí)

Těší mě dále, že jsem našla možnost, jak se dostat dál a snadněji s použitím nordických holí bez schovávání a stydění se za tento trendy styl pohybu na dědině (a snad tuto možnost úspěšně rozšiřuji mezi spřízněné blogerky, které to taky zažívají, třebaže ve městě)

Těší mě to, že jsem zlomila nevíru hospodáře ve schopnost přesvědčit ho k rozvoji domu (doteď vidím ty tři rodinné sudičky, které stály pod schody na verandě a rezignovaně konstatovaly, že se mi to nikdy nepodaří)

Těší mě, jak se (navzdory hamižným a omezeným politikům-nehospodářům) daří v naší obci pořád něco zlepšovat pro nás občany. Pořád jsou u nás nápadití a odvážní lidi v družstvu i na obci, kteří zápasí s nepřízní doby a pořád bojují a nevzdávají lepší příští pro všechny (občas o tom taky přiletí nějaký článek na můj blog)

Těší mě pořád s napětím očekávat, s jakou papu přijedou obědáři, kteří za mne vaří a dají do zobáčku nám oběma (jako ptáčkům v zimě na krmítku – ti se taky mají k zobání!). Ještě pořád bereme jídla z původní vývařovny, protože se můžeme těšit na osvědčenou havířskou cibulačku, peciválky a brněnský řízek. Konkurence nás neleká, i když tam vaří osvědčení hospodští kuchaři – k nim chodíme na tradiční zvěřinové hody jednou ročně a to je tedy dávka jídla (nezdravého, ale dobréhoMrkající)

Ostatně – pořád mě těší tolik věcí v životě, že jsem natěšená v podstatě permanentně. Takže jsem docela bez výčitek smázla dojímavou PPSku, kterou mě dnes obdařila Otavínka. Jindy podobné lahodnosti přiletí od Ježurky nebo Ruži (odplynuly do prostoru a zanechaly očekávanou stopu, bohudík – ty PPSky, ne jmenované kamarádky).

Děkuji. Za připomínku i poznání.

Kitty