Jestřábí oko

Znáte „jestřábí oko“? Zaznamená skutečnost v tenisu…
„Život umění Dešov“ – zkratka záměru vybudovat v naší obci zázemí pro možná umělecké, možná i muzejní aktivity. A to „jestřábí oko“ je moje snaha sledovat, co se kolem toho dělo a děje. Když se oficiálně dozvídám jen útržky nebo daleké obrysy.

Povím vám jednu pohádku.

„Byl jednou jeden a jeho… sen. Mladík na vsi měl rád všechno kolem strojů a rozhodl se sbírat zemědělské stroje, nástroje a nářadí, které kolem sebe vídal. Byla doba, kdy si těchto věcí už nikdo nevážil. Staří se už nemohli o svá pole a farmy starat, předali proto všechno mladým. Mladí přestavovali své bydlo a všechno staré šmahem mizelo na skládkách, výkupech železa a v kotlích jako palivo. Tento synek si řekl, že pro paměť dědiny bude staré dobré věci sbírat. Postupně shromažďoval doma, co kde objevil nebo si vyprosil u jiných. Jenže domek byl malý. Jeho snem se stalo mít nějakou větší prostoru, aby tam své poklady mohl uložit.

Jednou potkal dalšího nadšence a svěřil se mu se svým snem. Dali hlavy dohromady a přišli na to, že spojí své síly. Pohledají místo, kde by se něco dalo postavit. Pak zvažovali, jak získat prostředky, ani jeden neměl nazbyt.

Místo se našlo, jen se musely zbourat staré budovy. Materiál z nich se bude hodit do stavby. Dalším nápadem byly drobné magnetky s obrázky, které začali prodávat, aby získali nástupní penízky. Dařilo i nedařilo se jim, lidé z vesnice neznali jejich sen ani to, jak to vymysleli a chtějí uskutečnit. Proto jejich snažení nechápali a víc nepodporovali.

Jeden z nadšenců se dal do pracného bourání domů. Sám s pár mladými pomocníky z obce budovy zboural, materiál uskladnil pro příští využití.
Do roka a do dne – píše se v pohádkách.“

Teď napíšu já podle svých zkušeností, co čeká projekt dál.


První pramen, kdy jsem o tom začala psát na svém blogu, je zde:
Pro další informace byla založena webová stránka, což jsem přivítala. Kdo chcete, zde je:

Při svých návštěvách přímo na místě bouračky jsem požádala hlavního „generálního ředitele-investora“ projektu o informace (v prvním článku). Další kontakt jsem s ním už neměla, sám nepřišel a nedodal mi další informace (možná i proto, že mi měnili koleno?) „Majitel“ areálu, ve kterém se pracovalo, zde pořád pracoval rukama. Boural, prodával materiál, finančně průběh akce včetně magnetek zajišťoval. Teď práce skončily. Prostor je podle dohody vyklizený, zbylý materiál na pozemku „majitele“.

Další akcí má být vypracování projektu, aby bylo možné zažádat o dotaci na výstavbu „haly“, kde by mohlo být muzeum a třeba i prostory pro zvířátka, jak jsem vyrozuměla. Aby taky děti návštěvníků muzea zemědělských strojů si přišly na své. V projektu ale musí být určitá ubytovací kapacita pro případné umělce, kteří by zde také mohli najít prostor pro své umělecké aktivity v rámci „ŽuD“. Jak jsem vyrozuměla, může se jednat o nějaké „umělecké dílny“, jak je to dnes obvyklé – po dobu prázdnin i celoročně. Proto se hledají možnosti, jak a kde pro celý projekt najít ubytovací kapacitu. Projekt by snad měl být zpracován v prosinci 2011, aby bylo možné v roce 2012 zažádat o vhodné dotace či grant, který by akci podpořil.

Teď už bude záležet na profesionálech, jak celou akci odvedou. Jak se poperou s hmotným, ideovým i lidským zázemím. Jeví se mi, že mnoho věcí kolem „ŽuD“ je zatím povšechných. Chápu, záměr je nový a o mnoha věcech nelze zatím přesně informovat. O mých „nemnohých“ poznatcích je tento můj dnešní článek.

Kdo máte zájem o informace, uvedla jsem moje zdroje. V obci žije i synek se snem, jsou tam i další sympatizanti a pracanti, kteří třeba ví něco víc. Já jsem teď imobilní. A už nevím, kde se dál ptát. Budu se dál zajímat a třeba zazní optimističtější tóny v dalším článku. Doufám. Akci „Život umění Dešov“ přeji jen to nejlepší. Upřímně kladně nakloněné „jestřábí oko“

Kitty

Přidávám další informace z první ruky. Navštívil mě majitel sousedícího objektu, takto inspirátor celého záměru, se zkušeným poradcem. Seznala jsem, že:
– záměrem je postavit zázemí pro menší výstavní aktivity různého druhu
– pořádat výhledově „letní umělecké aktivity“ začínajících umělců a řemeslníků
– nabídnout prostory pro nejrůznější setkání a jednorázové akce, jako jsou divadelní
představení, místní „hecakce“ atd.
– zajistit i související obytování účastníků uměleckých pobytů a akcí
– při stavbě využít místních firem a nabídnout jim výdělek při stavbě i samotné činnosti
střediska
– umožnit výdělek a spoluúčast místním občanům podle jejich zájmu a možností…
Dešov 13. 12. 2011