Která je která?

Jsem už dost letitá, tak šáhnu a vybavil se mi příběh z výdejny…Je to už kolem dvaceti let. V té době jsem byla mistrovou výdejny nářadí v učilišti a měla na povel šest lidí. Tři vydavačky nářadí a tři brusiče. Z vydavaček kouřily dvě, brusič jeden. Já zapřisáhlá nekuřačka (odnaučená). Zpočátku jsem jim tolerovala nějaké kouření ve výdejně, ale bylo to cítit do dílny a učni si dělali vtipy, že se z výdejny čoudí. Paní Alenka vycítila můj nesouhlas s kuřbou a začala chodit kouřit do brusírny. I tam ale chodili učni a tam to netolerovali zase jejich mistři. Světlana ve výdejně kouřila dál, i když jsem jí to vytkla. Když potom začala chodit kouřit před učiliště, měla jsem připomínky, že kvůli kouření není na pracovišti.Zamračený

Tehdy začal její boj se mnou. Začala chodit po lidech na dílně i v kancelářích a pomlouvat mě. To už se nekouřilo nikde jen ona u mě. Všichni věděli, jak to je, protože zase já jsem se doslýchala o jejích intrikách. Vyslechli, proti mě ale nebrojili – tedy většina. Všichni vedoucí úseků už měli zákaz kouření vybojovaný. Měli se zdržovat na pracovištích u učňů a tam se kouřit nesmělo.

Pomohlo mi, že jeden brusič zemřel a brusič-kuřák dostal žaludeční vředy. Po operacích odešel. Zůstal jen nekuřák a tomu vadilo, že tam chodí jak Světlana, tak Alenka. Tu měl ale rád a ona tam kouřila už velice málo a tajně. To docela procházelo. Světlana už nemohla bánit u něho a ani venku, tak v intrikách proti mě přitvrdila. A to už mi začali práskat i sami navštívení, že si u nich zkouší zapálit, když nemůže ve výdejně. Musela jsem to řešit.

Vyvolala jsem jednání u ředitele a otevřeně se ozvala, jak mě Světlana pomlouvá a taky proč. Připojili se ke mně mistři i odbory. Vzešel z toho písemný pokyn, že se ve VÝDEJNĚ kouřit zapovídá. Tehdy Světlana kontrovala, že na pracovišti mistrové se kouřit tedy může a mínila začít chodit kouřit ke mě!Křičící Ještě jeden dodatek k původnímu musel vyřknout, že ani na pracovišti mistrové se kouřit zapovídá.


Až tak daleko to došlo kvůli jediné nemírné kuřačce v dílnách. Nakonec byla první snižovanou, kterou jsem navrhla jako kandidátku. Když odešel do důchodu poslední brusič, dala jsem si do požadavků, že nechci kuřáka. A neměla jsem kuřáka!

Když jsem teď viděla téma týdne, napadlo mě toto.Mrkající Můžete si pomyslet, že jsem byla v době tolerování kouření příliš cimprlich. Že jsem byla čarodějnice. Druzí ale – třeba z vlastních zkušeností – můžou za poťouchlou čarodějnici pokládat Světlanu. Pro ni jsem byla čarodějnice já, protože se nemínila kouření ve výdejně vzdát. Moje výdejna už byla poslední, kde se kouřilo. Během tří měsíců dokouřila. V té době to byla ode mne odvaha. Potom už jsem měla jen nekuřáky. Už je to hodně let…

Kitty